Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym ( w załączniku)

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Rodzaj czynności

Termin

 

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 01.03.2021 godz. 8.00 do 11.03.2021r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.03.2021 r. godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 30.03. godz. 8.00 do 12.04.2021r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14.04.2021r. godz. 15.00

 

Na liście preferencji można wybrać maksymalnie 3 Przedszkola, a wniosek drukujemy i składamy do Przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

 

Strona Naborowa dla rodziców:

 www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na tej stronie proszę zapoznać się dokładnie z zasadami naboru.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach