NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLA 2022/2023

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

Od 21.04.2022 godz. 8.00 do 29.04.2022r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11.05.2022 godz. 8.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Od 11.05. 2022 godz. 8.00 do 18.05.2022r. do godz. 12.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.05.2022r. godz. 15.00

 

Na liście preferencji można wybrać maksymalnie 3 Przedszkola, a wniosek drukujemy i składamy do Przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

 

Strona Naborowa dla rodziców:

 

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Na tej stronie proszę zapoznać się dokładnie z zasadami naboru.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach