Gr. Kłapouszki 

wychowawca: mgr Aleksandra Mazur  kontakt:  e- mail: przedszkole.olamazur@gmail.com

nauczyciel: mgr Joanna Kmiecik, mgr Tatiana Badaczewska 

nauczyciel jęz. angielskiego: mgr Agnieszka Chudzik 

pomoc: p. Beata Dudek 

TEMATYKA NA LISTOPAD

TYDZIEŃ 1 

Moja rodzina - będziemy rozwijali przywiązanie do tradycji i wartości rodzinnych, pozrozmawiamy o największym skrabie jaki daje nam rodzina - bezpieczeństwo i miłość. 

TYDZIEŃ 2

Mój dom - porozmawiamy o różnych rodzajach domów - jednorodzinne, wieżowce itp., poznamy wybrane urządzenia elektryczne dostępne w domu, będziemy się bawić figurami geometrycznymi.

TYDZIEŃ 3

Moje prawa i obowiązki - będziemy kształtowali świadomość posiadania praw i obowiązków, rozwijali umiejętność klasyfikowania, poznamy podstawowe prawa dziecka

TYDZIEŃ 4

Moje zdrowie i bezpieczeństwo - utrwalimy numer alarmowy 112, poznamy zasady dbania o nasze zdrowie. 

Tematyka na październik:

Tydzień 1:  Idzie jesień...przez ogród i sad - poznawanie wybranych owoców i warzyw, uświadamianie znaczenia wartości odżywczych warzyw i owoców.

Tydzień 2: Idzie jesień... do zwierząt - poznawanie zwyczajów leśnych zwierząt, rozwijanie umiejętności liczenia.

Tydzień 3: Co z czego otrzymujemy - zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych, zapoznanie z etapami powstawania chleba.

Tydzień 4: Idzie jesień... z deszczem - poznawanie roli wody w życiu człowieka, utrwalanie pojęć duży-mały, budzenie ciekawości poznawczej. 

Tematyka na wrzesień:

1. TO JESTEM JA - zapoznanie z kolegami i Panią, budowanie relacji w grupie.

2. MOJA GRUPA - kształtowanie poczucia przynależności do grupy, wdrażanie do współdziałania z kolegami w grupie.

3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, kształtowanie orientacji w przestrzeni.

4. IDZIE JESIEŃ...PRZEZ LAS I PARK - rozbudzanie zainteresowania światem przyrody. 

2020-10-25

Wiemy już dużo o mleku i mące

2020-10-25

Urodziny Kubusia Puchatka i Bal Robotów

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach