Aktualności

WAŻNE OGŁOSZENIA 

PILNE!

Drodzy Rodzice!

Informuję, że przedszkole wznawia działalność od 01.06.2020r. dla tych wychowanków, których rodzice zadeklarowali chęć posłania dzieci do przedszkola w czasie ograniczonego funkcjonowania placówki. W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu naszych wychowanków w przedszkolu została wprowadzona nowa organizacja pracy. Bardzo prosimy o zapoznanie się z  poniższym dokumentem (wytycznymi) regulującym funkcjonowanie przedszkola w nowej rzeczywistości oraz wydrukować oświadczenie i podpisane dostarczyć do placówki w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Jako dyrektor pragnę zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby w naszej placówce dzieci miały zapewnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Jednak przypominam, że to od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy czy nasze procedury będą skutecznie zapewniały bezpieczny pobyt dzieci w tej nietypowej dla nas wszystkich sytuacji. Nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Kontakty do nauczycieli nie będących wychowawcami grup.

Kontakt do pani logopedy e- mail : L.gosik@poczta.onet.pl

Kontakty do pozostałych nauczycieli: 

Aleksandra Mazur  e - mail: stoklosa.aleksandra@gmail.com 

Aleksandra Zimoch e - mail: aleksandra.zimoch@op.pl

Felicja Henek e - mail: f_henek@interia.pl 

Bożena Pszczółka e - mail: bozenar68@vp.pl 

Beata Wons e- mail: beata.wons@gmail.com

 

Ogłoszenie w związku z realizacją podstawy programowej 

Informujemy wszystkich rodziców, że podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy poprzez tablicę wirtualną zwaną padlet, którą posiada każda grupa. 

gr. Kłapouszki - https://padlet.com/martynamarek95/9zekn2op2js2

gr. Kangurki - https://padlet.com/agnieszkachudzik/3rra41dzp0eg

gr. Króliczki - https://padlet.com/ewelinamazur80/rsz6ojgu07c9

gr. Tygryski - https://padlet.com/agarybnik/3mss69s1r8ek

gr. Kubusie - https://padlet.com/joannakmiecik76/gk3g49vimtd2

gr. Sowy - https://padlet.com/maluch0/thc0ocr2e5tm

( prosimy klinknąć na link)

W przypadku gdyby na tablicy nic się nie pojawiało prosimy o cierpliwość, gdyż tablica musi się załadować. Na tablicy będą umieszczane wszelkie informacje, zadania, ćwiczenia zw. z realizacją podstawy programowej na każdy dzień.  Zapewniamy Państwu możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem poczty internetowej  ( e- mail podany w każdej grupie).

UWAGA RODZICE

Działając na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U.2020 poz.374/ dyrektor Przedszkola nr 41 w Rybniku zawiesza wszelkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze od 12 .03.2020 r. do dnia odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że jako rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy – wniosek do pobrania na stronie ZUSu /formularz ZAS-36, Z-15A/.

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy przedszkola  pod numerem telefonu 324240865

 

Klaudia Ciupek

Dyrektor Przedszkola nr 41

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW - TYDZIEŃ KREATYWNOŚCI 

Tydzień Kreatywności - prosimy rodziców o zapoznanie się z informacją w pliku

pptx
2172810

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wiosenna ozdoba/ dekoracja na okno"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu „ Wiosenna ozdoba/dekoracja na okno”

( organizator nie bierze udziału w konkursie)

Organizator:

Przedszkole nr 41 w Rybniku ul. Chabrowa 11  44-210 Rybnik, tel.: 32 424 08 65
email: przedszkole41@op.pl

Temat konkursu: Wiosenna ozdoba na okno

( mogą to zatem być np. papierowe kwiaty, zwierzęta, ptaki, elementy przyrody np. drzewa, krzewy, elementy bajkowe wiosną itp.)

Cele konkursu:

  •        Rozwijanie kreatywności nauczycieli/ rodziców
  •        Dzielenie się pomysłami
  •        Rozwijanie współpracy między nauczycielami poprzez realizację zadań związanych np. z awansem zawodowym
  •        Promocja placówki
  •        Ukazanie talentów nauczycieli

 

Adresaci konkursu: dorośli (nauczyciele, rodzice itp.)

Warunki przyjęcia prac do konkursu:

Format pracy: A3, praca dwustronna

Technika: dowolna ( odrzucone zostają ozdoby sypkie) płaska, najlepiej papierowa. Zezwala się na użycie dodatkowych narzędzi takich jak dziurkacze ozdobne, plotery  i inne ozdobne elementy dekoracyjne.

Metryczka dołączona do pracy wraz z zgodą: imię i nazwisko autora, placówka – adres, mail, tel ( wszystko napisane literami drukowanymi i dołączone do pracy na sznurku)

Ilość prac: max 5

Inne elementy brane pod uwagę podczas oceny jury:

lekkość pracy, kolorystyka pracy ( łączenie kolorów, wyrazistość kolorów), estetyka, pomysłowość,

Termin składania: 27.01.2020 – 31.03.2020

Miejsce składania prac: wysłanie pocztą na adres

Przedszkole nr 41 w Rybnikuul. Chabrowa 11  44-210 Rybnik z dopiskiem konkurs „Wiosenna ozdoba na okno”  p. A. Chudzik, p. E. Mazur

Wyniki oraz nagroda:

Komisja z pośród nadesłanych prac wyłoni 3 zwycięzców ( dopuszcza się, że ilość zwycięzców może być większa), których nagrodzi dyplomem oraz książką „Puchatkowe wiersze i rymowanki”. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy drogą elektroniczną o ile załączą taką prośbę ze wskazaniem maila, na które ma ono być wysłane.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie przedszkola http://www.p41.miastorybnik.pl/z-zycia-przedszkola.html do 15.04.2020

Prawa organizatora:Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek. Prace pozostaną własnością organizatora i nie ulegajązwrotowi.

Koordynator konkursu: p. Agnieszka Chudzik ( agnieszka.chudzik@op.pl), p. Ewelina Mazur

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ……………………………………………………….( imię nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pt.: "WIOSENNA OZDOBA NA OKNO organizowanym przez Przedszkole nr 41 w Rybniku ul. Chabrowa 11  44- 210 Rybnik  oraz zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych

                                                                                

……………………………………                ………………………………………                               

(miejscowość, data)                                                            (podpis)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Publikacje dzieci w Wytryszku - magazyn dla dzieci 

Magazyn dla dzieci „Wytryszek” z Rybnika zachęca dzieci do wykonania prac plastycznych w formacie pionowym, płaskim. Prace będą opublikowane w formie czarno- białej w letnim numerze magazynu

Magazyn umieszcza zazwyczaj krótkie informacje o autorach, prosimy zatem o podanie imienia i nazwiska dziecka, wiek,oraz jego zainteresowania. Rysunki mogą dotyczyć dowolnej tematyki. Inicjatywa dotyczy promowania twórczości dziecięcej w bezpłatnym magazynie „Wytryszek”, który dostępny jest do wzięcia w miejscach kulturalnych, a także drogą pocztową.

 

Prace można wykonać także do wybranego wiersza. Osoby zainteresowane stworzeniem rysunku do wiersza proszone są o kontakt mailowy w celu ich przesłania.

 Kontakt mailowy:

agnieszka.chudzik@op.pl lub aleksandra.zimoch@op.pl

Wszystkie prace oraz propozycje prosimy przynosić do 9 marca do p. Agnieszki Chudzik lub p. Aleksandry Zimoch.

 

 

 

Ogłoszenie dla chętnych 

OGŁOSZENIE  ( z wyd. św. Macieja Apostoła )

"NIEUSTAJĄCY  KONKURS   PLASTYCZNY

"Zapraszamy do przysyłania prac plastycznych własnego autorstwa. Mogą to być różne techniki plastyczne, np. akwarela, rysunek ołówkiem, kolaż. Nie narzucamy co prawda tematyki prac, bo oprócz tematów religijnych mogą to być również pejzaże, portrety, wątki marynistyczne i inne, ale chętnie przyjmiemy prace odpowiadające aktualnym wydarzeniom w życiu Kościoła katolickiego (np. rok 2020 jest rokiem św. Jana Pawła II, rokiem beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, rokiem Eucharystii).  Wasze prace będziemy nie tylko zamieszczać na tej stronie, nagradzać ciekawymi nagrodami książkowymi i albumowymi, ale także wykorzystamy je w naszych publikacjach, np. na okładkach wydawanych przez nas książek, na pocztówkach"

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO ZAPROSIĆ PORA 
I JUNIORA, I SENIORA!"
 
Jeśli ktoś z państwa chce zatem stworzyć pracę plastyczną z dzieckiem ( musi być płaska format A4 w pionie)  albo samemu, zachęcam. Prace dzieci przynosimy p. Agnieszce Chudzik - gr. Kangurki wraz danymi dziecka oraz zgodą na jej publikacje od rodziców/ opiekunów. Nadmieniam również, że 2 prace naszych przedszkolaków stały się już okładką książki o zasięgu międzynarodowym w książce pt " Kraina Najdroższa-  ( patrz zdjęcie ) link http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/p/ksiegarnia-czyli.html
termin: na biążo albowiem wydawca nie ustalił terminu 
 
Serdecznie zapraszamy
 

Akcja charytatywna w naszym przedszkolu 

Drodzy rodzice nasze przedszkole dołączyło do akcji "Nakręcamy pomoc dla Pawła". W związku z tym zbieramy plastikowe zakrętki różnego rodzaju. Zakrętki można przynieść w każdym czasie i włożyć do pojemnika, który stoi przy plakacie. Liczymy na wasze zaangażowanie i pomoc. 

Więcej informacji o sytuacji Pawła znajdziecie państwo w mediach społecznościowych 

1. https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/13-latek-ma-ciezkie-uszkodzenie-mozgu-lekarz-uznal-ze-symuluje,269000.html

2. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuwaga.tvn.pl%2Freportaze%2C2671%2Cn%2F13-letni-pawel-umieral-lekarz-stwierdzil-ze-udaje-nieprzytomnego%2C265080.html&h=AT38mf5W7wC0BJ0CmGWE5duEGnyeDV7fM6pq5500biwaX2KGtS-WD3KkCnVAZjcJLmA_9HylgzuPeZrHRioo_06iuDMgdDgJaGBViVfl9tGnMx1pYUZwa9iD2hS4vnYr

3. https://uwaga.tvn.pl/pawel-ma-ciezkie-uszkodzenia-mozgu-lekarz-odmowil-zabrania-go-do-szpitala,269012,n.html

Zbieramy malukaturę 

Drodzy rodzice w roku szkolnym 2018/19 ponownie włączamy się do akcji zbierania maultury. W zeszły roku szkolnym zajęliśmy II miejsce. Liczymy, że i tym razem dołączycie do nas. Makulaturę przynosimy do naszego przedszkola od początku września.

2018-05-25

Informacja dla rodziców w sprawie RODO 

Archiwum

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach