W oczekiwaniu na święta

2020-12-18

W oczekiwaniu na święta w grupie Sowy trwały przygotowania do występu światecznego, a także tematyka zajęć zbliżała dzieci coraz bardziej do świąt.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach