2020-12-13

Zabawy konstrukcyjne odgrywają ogromną rolę w rowoju dziecka. Sprzyjają rowijowi myślenia, wpływają na doskonalenie percepcji ruchów dziecka. Tworzenie przeróżnych konstrukcji, budowli stymuluje rozwój dziecięcej wyobraźni i innych funkcji psychicznych. Zaś dążenie do ukończenia budowli pozwala ćwiczyć u dziecka koncentrację uwagi oraz umiejątność pokonywania własnych ograniczeń.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach