2020-11-28

W ramach projektu "Technikoludek" odbył się w naszym przedszkolu Dzień Wynalazcy. Jest to święto, które ma upamiętnić znanych wynalazców, jak Edison czy Tesla, ale również zachęcić dzieci do kreatywnego myślenia oraz realizowania własnych, ciekawych pomysłów.

Dziękujemy za przyniesienie eksponatów do "Kącika Wynalazcy".

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach