2020-11-27

Solenizanci listopada to: Zosia, Dawid i Dominik

Uśmiechu, zdrowia, radości, mnóstwa prezentów i gości.

Przyjaźni wielkich i małych, wielu przygód niebywałych.

Uśmiechu wesołego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach