2020-11-02

Listopad

TYDZIEŃ I "Poznajemy świat wokół nas"

TYDZIEŃ II "Jestem Polką, jestem Polakiem"

TYDZIEŃ III "Dawno, dawno temu w Polsce"

TYDZIEŃ IV "Niesamowita podróż w czasie"

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach