2020-12-18

Grupa Kangurki zrealizowała moduł II projektu Emocje. 

Dzieci wysłuchały opowiadania pt.,, Żółty balonik "  , wykonały  prace plastyczne - Mój balonik, kolorowały

kolorowanke w aplikacji Quiver.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach