2020-10-11

Kangurki układały dary jesieni na masie solnej.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach