Rekrutacja

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2019/2020

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Rodzaj czynności

Termin

 

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od  21.05. 2019 godz. 9.00 do 31.05 2019r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18.06.2019 r. godz. 8.00

 

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 18. 06.2019 godz. 9.00 do 24.06.2019r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.06.2019r. godz. 9.00

 Na liście preferencji wybieramy 3 Przedszkola, a wniosek drukujemy i składamy do Przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

 

Strona Naborowa dla rodziców: ( kliknij na link - www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl )

2. Zasady naboru - otwórz załącznik poniżej 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2019/2020

     Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 18.03.2019r. godz. 9.00 do 22.03.2019r. godz.15.00

Deklaracje zostaną rozdane rodzicom  18.03.2019r. Na deklaracji obowiązują podpisy obojga rodziców.

Pozotałe informacje ukażą się wkrótce. 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach