2020-11-28

Grudzień

TYDZIEŃ I "Jak być dobrym dla innych?"

TYDZIEŃ II "Boże Narodzenie"

TYDZIEŃ III "Nowy rok - mija czas"

TYDZIEŃ IV "Zadania dodatkowe"

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach